Stray Gang Rhodes

Stray Gang Rhodes is ontstaan vanuit een groep dierenliefhebbers met één gezamenlijk doel: Zo weinig mogelijk zwerfdieren op de straat. Alle actief werkende leden doen dat op vrijwillige basis zonder enige vergoeding. Zij zijn afhankelijk van donaties en sponsoring van leden en vrienden.

SGRlogoStray Gang Rhodes houdt zich voornamelijk bezig met de zwerfhonden. Zij zetten zich in om de zwerfhonden op het eiland te steriliseren en te castreren. Wanneer een zwerfhond niet zelfstandig kan overleven redden zij het dier van de straat. De opgevangen honden worden gevaccineerd, ontwormd en verzorgd. Voor deze honden doen zij hun best de perfecte familie te vinden. Ook lichten zij de plaatselijke bevolking voor te lichten over het belang van sterilisatie en castratie van hun eigen huisdieren.

Op Rhodos is maar één asiel, het gemeenteasiel. Dit asiel zit altijd overvol met meer dan 300 honden en talloze katten. Stray Gang Rhodes bezit zelf geen asiel en zodanig heeft iedere vrijwilliger één of meerdere zwerfdieren in hun eigen huis. De overige honden worden gehouden op eigen terreinen. Deze terreinen variëren van afgerasterde terreinen in de bergen tot de tuinen van de vrijwilligers die hondproof zijn gemaakt. Bomen en zelfgemaakte hondenhuisjes zijn meestal de enige beschutting die de honden hebben. Toch zijn deze honden beter af dan honden nog op de straat. Ze zijn veilig, krijgen verzorging en voer en leren mensen te vertrouwen. Twee keer per dag is het etens- en knuffeltijd. De meeste honden van Stray Gang Rhodes zijn dus ook, ondanks alles wat ze op straat hebben meegemaakt, gek op mensen en echte knuffelaars.

HomelessDogs zet zich in om voor de honden van Stray Gang Rhodes de kansen te verhogen. Voorheen lagen hun adoptiekansen niet verder Rhodos zelf. Met name voor de grote en donker gekleurde honden betekende dit vaak geen enkele kans op adoptie. De samenwerking tussen HomelessDogs en Stray Gang Rhodes betekent voor vele honden een kans op een thuis en het leven dat ze verdienen.

Deze samenwerking is gestart in oktober 2013. In de nabije toekomst gaat Homelessdogs zich inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de opgevangen honden in Rhodos en het financieel ondersteunen van sterilisatieprojecten.

Bezoek de facebookpagina van Stray Gang Rhodes.